صفحه اصلی / پایان و زوال رم

پایان و زوال رم

فروپاشی روم شرقی و روم غربی

فروپاشی روم شرقی و روم غربی

زمانی که کنستانتین (قسطنطین) امپراطور رم، شهر قسطنطنیه را در محلی که سابقا «بیزانتیوم» بود در سواحل تنگه بسفوروس بنا نهاد و پایتخت خود را از شهر رم قدیمی به این شهر که رم جدید می نامید منتقل ساخت. به زودی پس از این واقعه امپراطوری رم به دو قسمت،  …

مشاهده بیشتر »