صفحه اصلی / پانته آ بهرام

پانته آ بهرام

پانته آ بهرام در نشست خبری فیلم شنای پروانه روسری اش را درآورد + عکس

پانته آ بهرام در نشست خبری فیلم شنای پروانه روسری اش را درآورد + عکس

پانته آ بهرام یکی از بازیگران فیلم شنای پروانه است که برای این فیلم مجبور شد تمام موهای سرش را بتراشد. در این بخش جزئیات و ماجرای تراشیدن موپانته آ بهرام از زبان خودش و عوامل فیلم شنای پروانه را شرح می دهیم. پانته آ بــهرام پانته آ بهرام «شنای …

مشاهده بیشتر »