صفحه اصلی / شب جمعه

شب جمعه

لیله الرغائب و شب آرزوها

لیله الرغائب و شب آرزوها

در لیله الرغائب هم خداوند می فرماید شما را به آرزوهایتان می رسانم. آنهایی که به خدا ایمان دارند آرزوهایشان را از خدا می گیرند و کسانی که باور ندارند نتیجه نمی گیرند. شب جمعه اول ماه رجب، حرم اندر حرم است. یعنی هم از نظر ماه رجب بودن حرم است و …

مشاهده بیشتر »