صفحه اصلی / روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ زرشکی و آشنایی با خصوصیات افرادی که این رنگ را دوست دارند

روانشناسی رنگ زرشکی و آشنایی با خصوصیات افرادی که این رنگ را دوست دارند

رنگ زرشکی در دسته بندی رنگ های گرم قرار می گیرد و توصیفی از گل رز و خون شهیدان است هر یک از این نمادها خود دارای خصوصیاتی هستند که با توجه به ویژگی افراد در نظر گرفته می شوند. هر رنگ در روانشناسی دارای نمادها و خصوصیات اخلاقی مشخص …

مشاهده بیشتر »