صفحه اصلی / رابطه جنسی

رابطه جنسی

جایگاه دقیق اجزاء دستگاه تناسلی زنانه + تفاوت اندام تناسلی زن و دختر

جایگاه دقیق اجزاء دستگاه تناسلی زنانه + تفاوت اندام تناسلی زن و دختر

موجودات زنده همگی قابلیت تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آنهاست. دستگاه تناسلی به همین منظور در بدن موجودات زنده تعبیه شده است. دستگاه تناسلی تنها دستگاهی از بدن است که برای زندگی خود فرد حیاتی نیست امّا برای بقای نسل لازم است.اسپرم توسط دستگاه تناسلی مردانه …

مشاهده بیشتر »