صفحه اصلی / تیراندازی به عزاداران حسینی در خرم آباد

تیراندازی به عزاداران حسینی در خرم آباد

تیراندازی به عزاداران حسینی در خرم آباد

تیراندازی به عزاداران حسینی در خرم آباد

تیراندازی به عزاداران حسینی در خرم آباد راکبین یک دستگاه موتور سیکلت، با اسلحه شکاری به سوی عزاداران حسینی هیات لثارات الحسین محله چال میر حسین خرم آباد شلیک کردند. یک شاهد عینی گفت: حدود ۱۲ بامداد، دو راکب یک دستگاه موتور سیکلت به دسته عزاداران حسینی هیات لثارات الحسین …

مشاهده بیشتر »