ترس

چگونه بر ترس از تغییر غلبه کنیم؟

چگونه بر ترس از تغییر غلبه کنیم؟

ترس از تغییر چه نتایجی در پی دارد؟ ترس های ما از تغییر کردن یکی از علت های درونی پیشرفت ما در روند زندگی است. در این مقاله به چند مورد از عوامل ترس از تغییر و راه های مقابله با آن اشاره می کنیم. زمانی که حرف از تغییر …

مشاهده بیشتر »

ترساندن کودکان چه عوارض و خطراتی دارد؟

ترساندن کودکان چه عوارض و خطراتی دارد؟

برخی از والدین از روش ترساندن کودک به منظور تربیت او استفاده می کنند، برخی نیز اینکار را به عنوان سرگرمی و عاملی برای خنده در نظر می گیرند. ترساندن کودک باعث می شود مشکلات مختلفی را برای کودک به همراه دارد که بسیار مهم هستند. عوارض مختلف ترساندن کودکان …

مشاهده بیشتر »