روسیه اعلام کرد واکسن کرونا ساخت این کشور به نام اسپوتنیک وی چند برابر ارزانتر از دو واکسن آمریکایی کرونا خواهد بود.

قیمت واکسن روسی با واکسن های آمریکایی کرونا به نام های پفایزر و مادرنا مقایسه شده است. قیمت یک دوز واکسن پفایزر ۱۹.۵ دلار و یک دوز واکسن مادرنا ۲۵-۳۷ دلار است. باتوجه به این که برای هر بار واکسیناسیون یک نفر به دو دوز واکسن نیاز دارد قیمت واکسن پفایزر برای واکسیناسیون ۳۹ و هزینه واکسن مدرنا هم بین ۵۰-۷۴ دلار خواهد بود.

پیشتر اعلام شده بود که تاثیر واکسن اسپوتنیک وی ۹۲ درصد است در حالی که واکسن آمریکایی پفایزر ۹۰ درصد اعلام شد.