صفحه اصلی / احکام شرعی / آشنایی با حکم شرعی شکار در حالات و شرایط مختلف

آشنایی با حکم شرعی شکار در حالات و شرایط مختلف

زمانی که صحبت از شکار می شود سوالاتی که ذهن بسیاری از افراد به خود مشغول می کند این است که احکام شرعی آن چه می باشد و پیش از اقدام به شکار بهتر است با احکام آن آشنا شوید، از این رو در ادامه مطلب به حکم شرعی آن می پردازیم.

آشنایی با حکم شرعی شکار در حالات و شرایط مختلف

آشنایی با حکم شرعی شکار

اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که در مورد احکام شرعی شکار با اسلحه اطلاعات کافی ندارید بهتر است تا پایان مطلب همراه ما باشید تا در ادامه با نظر مراجع تقلید در این مورد آشنا شوید.

امام خمینی (ره )

مساله ۲۶۰۱ـ‏‏ اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج‏‎ ‎‏شرط حلال و بدنش پاک است:‏

‏‏اول: آن که اسلحۀ شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز‏‎ ‎‏باشد که بواسطۀ تیز بودن، بدن حیوان را پاره کند و اگر به وسیلۀ دام یا چوب و سنگ‏‎ ‎‏و مانند اینها حیوانی را شکار کنند پاک نمی شود و خوردن آن هم حرام است و اگر‏‎ ‎‏حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و‏‎ ‎‏آن را پاره کند پاک و حلال است. و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو‏‎ ‎‏رود و حیوان را بکشد، یا بواسطۀ حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن،‏‎ ‎‏حیوان بمیرد پاک و حلال بودنش اشکال دارد.‏

‏‏دوم: کسی که شکار می کند باید مسلمان باشد یا بچۀ مسلمان باشد که خوب و‏‎ ‎‏بد را بفهمد، و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ می کند،‏‎ ‎‏حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست.‏

‏سوم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایی را نشان کند‏‎ ‎‏و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است.‏

‏‏چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را‏‎ ‎‏نبرد شکار حلال نمی شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.‏

‏‏پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازۀ سر بریدن‏‎ ‎‏آن وقت نباشد و چنانچه به اندازۀ سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد‏‎ ‎‏حرام است.‏

آشنایی با حکم شرعی شکار در حالات و شرایط مختلف
مساله ۲۶۰۲ـ‏‏ اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان مسلمان ودیگری‏‎ ‎‏کافر باشد یا یکی از آن دو نام خدا را ببرد و دیگری عمداً نام خدا را نبرد آن حیوان‏‎ ‎‏حلال نیست.‏

‏‏مساله ۲۶۰۳ـ‏‏ اگر بعد از آن که حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان‏‎ ‎‏بداند که حیوان بواسطۀ تیر و افتادن در آب جان داده، حلال نیست. بلکه اگر شک‏‎ ‎‏کند که فقط برای تیر بوده یا نه، حلال نمی باشد.‏

‏‏مساله ۲۶۰۴ـ‏‏ اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کند، شکار‏‎ ‎‏حلال است و مال خود او می شود ولی گذشته از این که گناه کرده باید اجرت اسلحه‏‎ ‎‏یا سگ را به صاحبش بدهد.‏

آشنایی با حکم شرعی شکار در حالات و شرایط مختلف

‏‏مساله ۲۶۰۵ـ‏‏ اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح است با‏‎ ‎‏شرطهایی که در صفحۀ گذشته گفته شد، حیوانی را دو قسمت کنند، و سر و گردن در‏‎ ‎‏یک قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال‏‎ ‎‏است اگر به همین قطع کردن جان داده باشد و اگر حیوان زنده باشد و وقت تنگ‏‎ ‎‏باشد برای سر بریدن به آداب شرع، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام، و قسمتی که‏‎ ‎‏سر و گردن دارد حلال است و اگر وقت باشد برای سر بریدن، آن قسمت که در آن‏‎ ‎‏سر نیست حرام است و آن قسمت دیگر اگر سر آن را به دستوری که در شرع معین‏‎ ‎‏شده ببرند حلال است به شرط آن که در زمان بریدن سرش زنده باشد اگرچه ممکن‏‎ ‎‏نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد.‏

‏‏مساله ۲۶۰۶ـ‏‏ اگر با چوب یا سنگ یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح‏‎ ‎‏نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد، و سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ‏ببرند حلال است به شرط آن که در زمان بریدن سرش، زنده باشد اگرچه ممکن‏ ‏نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد.‏

مساله ۲۶۰۷ـ‏‏ اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زنده ای از آن بیرون‏‎ ‎‏آید چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معین شده سر ببرند حلال و گرنه حرام‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏‏مساله ۲۶۰۸ـ‏‏ اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده ای از شکمش‏‎ ‎‏بیرون آورند، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد‏‎ ‎‏پاک و حلال است.

آشنایی با حکم شرعی شکار در حالات و شرایط مختلف

نظر آیت الله سیستانی و آیت الله خراسانی نیز در زمینه حکم شرعی شکار با اسلحه مشابه نظر امام خمینی (ره) می باشد.

همانطور که در این مقاله با حکم شرعی شکار آشنا شدید به منظور آشنایی با دیگر دانستنی های مذهبی می توانید بر روی لینک کلیک نمایید.

منبع : آرگا


منبع

این مطالب را نیز ببینید!

فواید خمیر دندان زغالی و آشنایی با معایب استفاده از آن

فواید خمیر دندان زغالی و آشنایی با معایب استفاده از آن

فواید خمیر دندان زغالی بسیار زیاد می باشد ولی این خمیر دندان خوب نباید جایگزین …

دیدگاهتان را بنویسید